ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS 1

Σύντομη παρουσίαση της συμμετοχής του 4ου Δημοτικού Σχολείου

 Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης

στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS 1

 

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS 1 με θέμα τη «Βελτίωση της αυτονομίας και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσω δραστηριοτήτων που αφορούν τον ελεύθερο χρόνο». Κύριος στόχος της συμμετοχής του σχολείου στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ- COMENIUS 1 είναι να διερευνήσει με ποιο τρόπο μπορεί να προάγει την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα των μαθητών, ώστε να μπορούν να οργανώνουν και να απολαμβάνουν με περισσότερο ποιοτικό και αυτόνομο τρόπο τον ελεύθερό τους χρόνο. Να τους διδάξει συγκεκριμένες κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες και επιπρόσθετα, η συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σα μέσο που διευκολύνει και προάγει τη σχολική και κοινωνική τους ένταξη.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το σχολείο μας έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή και συνεργάζεται με σχολεία Helen–Keller-School από το Maulbourg της Γερμανίας και Specialna Zalanda Skola Internata από τη Roznava της Σλοβακίας.

Για τις ανάγκες το προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ- COMENIUS 1 κατά τη σχολική χρονιά 2003-2004, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης ανέπτυξε τρία επιμέρους προγράμματα:

1.      Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και παιχνίδια στα σχολικά διαλείμματα με τη συμμετοχή μαθητών από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής και μαθητών από σχολεία Γενικής Αγωγής.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Ιωάννης Ιωάννου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Τάσιου Δήμητρα, Φυσιοθεραπεύτρια

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ– ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ- ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΛΟΓΩΝ

ΙΠΠΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΓΚΡΟΥΠ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΟΚΤ-ΝΟΕ 2004: ΟΜΑΔΕΣ Α & Β

ΦΕΒ-ΜΑΡ 2005: ΟΜΑΔΕΣ Γ & Ε

ΑΠΡ-ΜΑΪ 2005: ΟΜΑΔΕΣ Δ & ΣΤ

ΙΟΥΝΙΟΣ  2005:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005-2006

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

 

1. ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Διενεργήθηκε πριν από την έναρξη του προγράμματος προκειμένου να γίνει αποτίμηση των διάφορων μεταβλητών που σχετίζονταν με την πρόοδο αυτού του προγράμματος: επίσκεψη στο χώρο της ιππασίας, κινητική αξιολόγηση των μαθητών κατά την έναρξη του διδακτικού έτους.

Β. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ: Διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος. Βασικός στόχος ήταν να καταγραφούν τα επιμέρους αποτελέσματα της εκπαιδευτικής προσπάθειας καθώς επίσης και οι αδυναμίες του προγράμματος κατά το στάδιο της εφαρμογής και να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Διενεργήθηκε μετά το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο στόχος της αξιολόγησης αυτής ήταν να αποτυπώσει τα γενικά αποτελέσματα της εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος σε συνάρτηση με τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκειά του.

Δ. ΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο βασικός στόχος αυτού του σταδίου της αξιολόγησης ήταν να διαπιστωθούν συνολικά η ωφελιμότητα και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εκπαιδευτικής ιππασίας. Αξιολογήθηκαν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποχτήθηκαν από τους μαθητές σε σχέση με τους αρχικούς στόχους και η αναγκαιότητα της συνέχισης του προγράμματος κατά την επόμενη σχολική χρονιά 2005-06. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

            Η μέθοδος της παρατήρησης ήταν η βασικότερη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε κατά την αξιολόγηση  του προγράμματος εκπαιδευτικής ιππασίας για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων:

Α. Χρησιμοποιήθηκε η άμεση παρατήρηση και η καταγραφή της συμπεριφοράς και των αντιδράσεων των μαθητών.

Β. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε και η  έμμεση παρατήρηση με τη βοήθεια τεχνικών μέσων: καταγραφή με βιντεοκάμερα, φωτογράφηση, συνεντεύξεις από τους μαθητές.

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Β. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ.

Δ. ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΛΟΓΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ)

Ε. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005-06

 

2.       Θεατρικό παιχνίδι και κουκλοθέατρο με τη συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού σχολείου Γενικής Αγωγής.

3.      Ελεύθερος χρόνος και ένταξη στην οικογένεια, στη γειτονιά και στην πόλη, με τη συνεργασία των Τμημάτων Ψυχολογίας και Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τέλος, οι επισκέψεις μας στα εταιρικά σχολεία στις πόλεις Rosnava (Σλοβακία) και Maulburg (Γερμανία) καθώς επίσης και οι επισκέψεις των ξένων συναδέλφων στην Ελλάδα, μας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε πως οργανώνονται και λειτουργούν τα σχολεία στις άλλες χώρες και να αποκτούμε πολύτιμες εμπειρίες. Η συνεργασία με τα εταιρικά σχολεία θα συνεχιστεί και κατά το σχολικό έτος 2004- 05. Για τον παραπάνω λόγο έχουν προγραμματιστεί μια ανταλλαγή διδασκόντων και μαθητών το Νοέμβρη του 2004 στη Σλοβακία, μια συνάντηση σχεδίου το Μάρτη του 2005 στη Γερμανία και μια συνάντηση μελέτης διευθυντών το Μάιο του 2005 στην Ελλάδα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ